Wegkijken? Aandacht helpt echt!

Is 10% van je medewerkers (dreigend) verslaafd? Wat kun je doen?

Voor wie is deze website?

Stichting VNK tracht verslaving in de breedste zin van het woord te destigmatiseren om (bijna) verslaafden uit hun isolement te halen. Zij kunnen dan voor zichzelf nieuwe kansen creëren in het licht van een volwaardige en vitale deelname aan de samenleving. VNK richt zich specifiek op het thema VROEG-SIGNALERING.

De activiteiten van Stichting VNK zijn gericht op de beslissers binnen organisaties en bedrijven. Vanuit de gedachte, dat zij grote invloed kunnen hebben op nieuwe kansen voor dreigend verslaafden. Deze (groep) dreigend verslaafden hebben uw hulp, uw steun nodig. Uw aandacht!

Zich respecterende organisaties / bedrijven willen zich presenteren als ‘maatschappelijk verantwoorde onderneming’. Dat betekent ook, dat eigen medewerkers op de werkplek en onderweg naar en van huis verantwoord moeten kunnen functioneren. Als iemand echter (dreigend) verslaafd is, heeft die verslaving een stevige invloed op dat functioneren. Het is dan – in de ogen van Stichting VNK – noodzakelijk dat echte aandacht geschonken wordt aan verslaving, in welke vorm dan ook.

Wie zich de (dreigende) verslaving van een medewerker/collega aantrekt, zal ook willen helpen. Stichting VNK wil een reikende hand bieden, door informatie te verstrekken, door suggesties te doen, door tools te bieden (van derden), die kunnen helpen. Hier op deze website kunt u terecht!

Programmalijnen

Voor de komende periode van 1,5 tot 2 jaar heeft de Stichting VNK de volgende programmalijnen uitgezet:

Programmalijn 1: Overheid/Gemeenten: wat kunnen zij doen om vroegsignalering bij de burgers onder de aandacht te krijgen? Project 2019/2020: Oosterhout. Projectleider Hein Gooszen.

 Programmalijn 2: Bedrijven en instellingen: Idem maar dan voor hun werknemers. Projecten 2019/2010: bedrijven uit onze klankbordgroep die als proefkonijn willen fungeren. Projectleider: Theodoor van Leeuwen.

Programmalijn 3: Onderwijs en Onderzoek. Projectleider Jeanette Noordijk. Kan onderwijs en onderzoek ons helpen greep te krijgen op de wezenlijke vragen die bij vroegsignalering om een antwoord vragen, zoals:

  • hoe herken je dreiging tot misbruik?
  • wat zijn de kenmerkt een goed/succesvol gesprek als je met een dreigende verslavende? Zijn daar protocollen, gespreksleidraden voor?
  • waarom komen mensen tot drank- en drugsmisbruik? Wat zijn de psychische ‘ triggers’?
  • zou er een app te ontwikkelen zijn die mensen die (zelf)hulp zoeken kunnen helpen?
  • Naar wie verwijs je als mensen verdere hulp nodig hebben?

Voor iedere programmalijn is een van onze bestuurders verantwoordelijk. Leden van een inmiddels opgerichte Klankbordgroep stenen de projectleiders. Die steun komt van:

  • Saskia de Boer, Helder Helen (life coaching)
  • Rik Bijl, Bureau Bennekom
  • Martijn Planken, Ik PAS
  • dr. Marcia Tummers, Radboudumc

Geplande activiteiten

  • Geen evenementen