Wegkijken? Aandacht helpt echt!

Is 10% van je medewerkers (dreigend) verslaafd? Wat kun je doen?

Voor u is deze website

 Stichting VNK tracht verslaafden over de volle breedte te de-stigmatiseren en uit hun isolement te halen. Zij kunnen dan voor zichzelf nieuwe kansen creëren in het licht van een volwaardige en vitale deelname aan de samenleving. De aanpak van verslaving kan in drie thema’s worden opgesplitst: 

(1) primaire preventie, d.w.z. voorkómen dat iemand verslaafd raakt,

(2) secundaire preventie, met het doel om te voorkomen dat iemand van zorgelijk gebruik afglijdt naar volledig ontwikkelde verslaving, ook wel vroeg-signalering genoemd en 

(3) curatie of behandeling, nodig om de verslaafde in behandeling te nemen in één van de daarvoor bekenden instituten of behandelcentra.

Vroegsignalering  

De Stichting VNK richt zich specifiek en uitsluitend op het thema VROEG-SIGNALERING. Haar activiteiten zijn erop gericht om leiding en medewerkers van instituten, bedrijven en instellingen te helpen de dreigend-verslaafde op te sporen, afglijden te voorkomen en de weg naar effectieve hulpverlening te banen. Zij immers zijn bij uitstek in de positie om afglijden te voorkomen en nieuwe kansen voor dreigend-verslaafden te realiseren.

Maatschappelijk verantwoord

Veel zichzelf respecterende organisaties / bedrijven willen zich presenteren als ‘maatschappelijk verantwoorde onderneming’. Goede zorg voor medewerkers en hun dreigende problemen bij verslaving moet daar integraal onderdeel van zijn of worden. Medewerkers moeten gefaciliteerd worden op de werkplek optimaal te functioneren. Dit kan alleen als zij onderweg naar en van huis en thuis het beste van zichzelf kunnen geven om blijvend hun inzet en prestatie te leveren ten bate van zichzelf, hun gezin en hun werkgever. 

Vaak komt hulp te laat

Afglijden naar verslaving vormt hiervoor een zeer serieuze bedreiging en dreigt dit alles ondermijnd te worden met desastreuze gevolgen. Dit alles wordt breed erkend, maar te vaak komt hulp te laat. Het is dan – in de ogen van Stichting VNK – noodzakelijk dat echte aandacht geschonken wordt aan verslaving, in welke vorm dan ook.

Reikende hand

Wie zich deze problematiek van een medewerker/collega aantrekt, zal ook willen helpen. Stichting VNK wil een reikende hand bieden, verbinding maken door informatie te verstrekken, door projecten te ontwikkelen, instituten en instelling met elkaar te verbinden, om zo als ‘spin in het web’ een netwerk van hulp te ontwikkelen. 

Programmalijnen 

Voor de komende periode heeft Stichting VNK de volgende programmalijnen uitgezet:

1. Overheid/Gemeenten: wat kunnen zij doen om vroegsignalering bij de burgers onder de aandacht te krijgen? Project 2019/2020: Oosterhout. Projectleider Hein Gooszen.

 2: Bedrijven en instellingen: Idem maar dan voor hun werknemers. Projecten 2019/2010: bedrijven uit onze klankbordgroep die als proefkonijn willen fungeren. Projectleider: Theodoor van Leeuwen.

 3: Onderwijs en Onderzoek. Projectleider Jeanette Noordijk. Kan onderwijs en onderzoek ons helpen greep te krijgen op de wezenlijke vragen die bij vroegsignalering om een antwoord vragen, zoals:

  • hoe herken je dreiging tot misbruik?
  • wat zijn de kenmerkt een goed/succesvol gesprek als je met een dreigende verslavende? Zijn daar protocollen, gespreksleidraden voor?
  • waarom komen mensen tot drank- en drugsmisbruik? Wat zijn de psychische ‘ triggers’?
  • zou er een app te ontwikkelen zijn die mensen die (zelf)hulp zoeken kunnen helpen?
  • Naar wie verwijs je als mensen verdere hulp nodig hebben?

Voor iedere programmalijn is een van onze bestuurders verantwoordelijk. Leden van een inmiddels opgerichte Klankbordgroep stenen de projectleiders. Die steun komt van: 

  • Saskia de Boer, Helder Helen (life coaching)
  • Rik Bijl, Bureau Bennekom
  • Martijn Planken, Ik PAS
  • dr. Marcia Tummers, Radboudumc

 

Geplande activiteiten

  • Geen evenementen