Wegkijken? Aandacht helpt echt!

Is 10% van je medewerkers (dreigend) verslaafd? Wat kun je doen?

Bestuur Stichting VNK

Sinds eind 2018 bestaat het bestuur van de Stichting VNK uit: Hein Gooszen (medische sector), Jeanette Noordijk (onderwijssector) en Theodoor van Leeuwen (organisatie – communicatie).

Theodoor van Leeuwen

Theodoor van Leeuwen

Voorzitter

 Na 6 jaren actief te zijn geweest in het onderwijs ging Theodoor werken bij de overheid (waterschap Rivierenland en provincie Noord-Brabant). Dan begint hij zijn loopbaan als directeur van een eigen bedrijf in het communicatievak. De laatste jaren is hij actief als adviseur en projectleider (vrijwilliger) bij projecten, die gericht zijn op mensen die hulp hard nodig hebben.

Jeanette Noordijk

Jeanette Noordijk

Penningmeester

Jeanette Noordijk is gedurende haar loopbaan altijd actief geweest binnen de onderwijssector. De laatste functies die zij vervulde voor haar pensionering waren binnen het Ministerie van Onderwijs en laatstelijk was Jeanette voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem I College (‘s-Hertogenbosch)..

Hein Gooszen

Hein Gooszen

Secretaris

Prof. dr. Hein Gooszen is afkomstig uit de medische sector. Hein werkte in Leiden, in Utrecht en laatst in Nijmegen (Radboudumc). Hein is specialist op het terrein van Maag-Darm- en Leverkwesties. 

Over ons

De Brabantse Stichting VNK is opgericht in december 2014. Vanaf eind 2017 is de stichting al een nieuwe weg ingeslagen. Niet langer is ons doel individuele verslaafden te ondersteunen, maar te gaan werken aan vroegsignalering verslavingen vanuit bedrijven, organisaties, instellingen en overheden. Wel blijft Stichting VNK – weliswaar volstrekt onafhankelijk – direct betrokken bij de doelen en werkzaamheden van Novadic-Kentron (NK, hoofdvestiging Vught). Met de Raad van Bestuur van NK is regelmatig overleg.

In de inmiddels per medio 2019 enigszins aangepaste statuten van Stichting VNK staan de volgende doelen vermeld:

Artikel 2 (doel)

2.1 De stichting heeft ten doel verslaving in de breedste zin van het woord te destigmatiseren teneinde (bijna) verslaafden uit hun isolement te halen zodat zij voor zichzelf nieuwe kansen kunnen creëren in het licht van een volwaardige en vitale deelname aan de samenleving.

2.2 Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten, bijeenkomsten, het betrekken van instellingen, bedrijven en ervaringsdeskundigen en voorts alle middelen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.3 Zij voert daartoe regelmatig overleg/afstemming met het bestuur van de Stichting Novadic-Kentron maar staat daar onafhankelijk van.

2.4 Tot het doel van de stichting behoort niet het doen van uitkeringen aan oprichters, aan hen die deel uitmaken van het bestuur of aan derden.

2.5 De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting kent een bestuur, een adviesgroep en een klankbordgroep.
Het bestuur bestaat uit: Jeanette Noordijk, Hein Gooszen en Theodoor van Leeuwen. Zij drieën zijn gezamenlijk bevoegd en ’trekken de kar’.
De recent opgerichte adviesgroep en klankbordgroep steunen het bestuur bij de voorbereidingen van activiteiten.