Wegkijken? Aandacht helpt echt!

Is 10% van je medewerkers (dreigend) verslaafd? Wat kun je doen?

VNK en leergemeenschappen met studenten

 

‘ s-Hertogenbosch heeft als stad de ambitie een echte studentenstad te zijn.  In dat kader doet de stad mee aan de “Citydeal”, een landelijke initiatief waarin  universiteiten, hbo- en mbo-instellingen met gemeenten samenwerken. Doel hiervan is met elkaar maatschappelijke projecten uit te denken, die zowel voor de studenten zelf als de inwoners van de gemeente meerwaarde kunnen hebben. De gemeente ’s-Hertogenbosch is in 2019 mee gaan doen en heeft als overkoepelend thema ‘Positieve gezondheid’ gekozen.

In dat kader zijn Hogeschool AVANS en Stichting VNK een gezamenlijke leergemeenschap gestart, waarin eerste en tweedejaars studenten onderzoeken hoe dreigende drugsverslaving onder studenten in een vroeg stadium kan worden gesignaleerd en welke maatregelen dan mogelijk zijn. Het eerste resultaat is een protocol,  dat door docenten/medestudenten kan worden gebruikt.

Het is de bedoeling dit (voorlopige) eindresultaat komend studiejaar verder te verfijnen en toegankelijk te maken voor meer onderwijsinstellingen en doelgroepen. Hieraan zal door een nieuwe leergemeenschap van AVANS in het kader van de Citydeal gewerkt worden. Parallel hieraan wordt een vergelijkbaar project gestart met eerstejaars studenten van Fontys Hogeschool in Eindhoven en Tilburg.

Kom in actie

Dit is een oproep aan bedrijven/organisaties/overheden/instellingen activiteiten te organiseren zodat mogelijk verslaafden binnen de eigen groep medewerkers worden gezien, gehoord en geholpen.

Uitgangspunt: Brabant is de drugsprovincie nummer één! De kruistocht tegen drugs start dus in Brabant!

Doel activiteiten: opsporing en hulp bieden aan de afglijdende werknemer – vroeg-signalering – in het belang van de werknemer en werkgever.

Kille feiten (bron: website: ADM-support.nl):

 • 1/10 werknemers heeft een probleem met alcohol, drugs of medicijnen;
 • 7/10 van alle verslaafden heeft een vaste baan
 • 1/4 van de leden van een managementteam: probleem met alcohol
 • 1/5 van de bedrijfsongevallen: middelenmisbruik in het spel
 • een werknemer verzuimt 49 dagen per jaar door alcohol

Laat dit bezinken… en besef: “Dat komt bij ons niet voor”, komt niet voor!

Maar

wie zijn zij, waar zitten ze, hoe zien ze er uit, hoe kom je ze op het spoor en bovenal: hoe help ik ze, in hun belang maar ook in het belang van hun en mijn bedrijf, hun en mijn instelling, hun en mijn onderneming of hun of mijn project. De afstand tussen bovenstaande rijtje kille feiten en het laagdrempelig, in veiligheid bespreken op de werkvloer is enorm!

Om het doel van VNK te bereiken is het cruciaal om het gebruik en vooral misbruik van stimulerende middelen een gewoon onderwerp van gesprek te maken, net zo gewoon als “hoe gaat het met je”, “hebben jullie gewonnen met voetballen, gisteren?“, “heb je het hier nog steeds naar je zin”, “wat vind je van jouw aandeel op het werk in het afgelopen half jaar”.

Zo kunnen we de weg te banen naar: “ik maak me zorgen om je, het ging zo goed en nu zit er een knik te zitten in jouw aandeel, jouw betrokkenheid en jouw plezier” en bovendien “er is ook een toename van ziekteverzuim”: “Is er misschien ook misbruik van stimulerende middelen in het spel?”

“Zo ja, dan ga ik graag met je daarover in gesprek.” Onderzoek leert dat de drempel voor zo’n gesprek is hoog, heel hoog. Om die drempel te verlagen moeten medewerker en werkgever worden toegerust met:

 • Kennis over herkenning van vroeg-symptomen van misbruik
 • Hoe maken we de cultuur klaar voor het veilige, moeilijke gesprek
 • Training in het openingsgesprek
 • Inzicht in vervolgstappen
 • Kennen van instanties voor het overnemen van het gesprek na de signalering.

In een aantal projecten gaan we hier vorm en inhoud aan geven.

 

Stichting VNK:

 • stimuleert dat er meer aandacht voor vroegsignalering verslavingen komt
 • wil de kennis over gevolgen van verslavingen vergroten
 • wil het taboe rond verslaving en verslaafden verkleinen

Geplande activiteiten

 • Geen evenementen