Einde Stichting Vrienden van
Novadic-Kentron

Direct weten hoe de stichting je kan helpen?

Bel dan 123-456789

Einde Stichting Vrienden van Novadic-Kentron

In goed overleg met het bestuur van Novadic-Kentron is besloten onze stichting op te heffen. Niet omdat ons doel volledig is bereikt, maar wel omdat de doelstellingen van onze stichting en die van Novadic-Kentron zelf zo dicht bij elkaar liggen dat een aparte (vrijwilligers) organisatie niet meer echt nodig lijkt. (Vroeg)preventie is ons beider doel en Novadic-Kentron is bovendien recent een intensieve samenwerking aangegaan met ‘Zorg voor de Zaak’, een grote landelijke bedrijfszorgorganisatie op het gebied van verzuim, preventie en re-integratie. Een brede dienstverlening, waarbij professionele verslavingszorg gecombineerd kan worden met preventie van ziekteverzuim, is daarmee onder bereik gekomen. De toegevoegde waarde van een aparte stichting die op vrijwillige basis vroege preventie onder de aandacht tracht te brengen, is daarmee minder geworden.

Wij hebben de samenwerking en het overleg met tal van mensen en formele organisaties als zeer waardevol ervaren en bedanken iedereen voor hun positieve en stimulerende bijdrage. Het corona-virus heeft ons het laatste jaar wat in de weg gezeten om echt te kunnen ‘doorpakken’, maar dat laat onverlet dat er op onderdelen aardige resultaten zijn geboekt.

We zijn dan ook blij met de bredere aanpak die Novadic-Kentron nu wil bereiken en mocht u bepaalde projecten of vormen van ondersteuning met betrekking tot verslaving op prijs stellen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met Novadic-Kentron (contact bestuurssecretariaat: raad.van.bestuur@novadic-kentron.nl).

Bestuur Stichting VNK: Theodoor van Leeuwen, Jeanette Noordijk en Hein Gooszen.

Geplande activiteiten

 • Geen evenementen

Gedragsverslavingen

 • Gokverslaving
 • Chatverslaving
 • Internetverslaving
 • Gameverslaving
 • Seksverslaving
 • Workaholisme
 • Koopverslaving
 • Digibesitas
 • Eetverslaving

Middelenverslavingen

 • Alcohol
 • Roken
 • Stimulerende middelen (nicotine, cocaïne, amfetamine)
 • Verdovende middelen (alcohol, opium)
 • Geestverruimende middelen (THC/marihuana/LSD, GHB